0923 887 888
BẢNG GIÁ IPHONE BẢNG GIÁ SỮA CHỮA BẢNG GIÁ ÉP KÍNH DỊCH VỤ PHẦN MỀM SIM VIP MÀN HÌNH-VỎ-PIN-SẠC-CÁP


Màn hình zin bể kính - zin ép kính
LOẠI MÀN BỂ KÍNH  ÉP KÍNH  ZIN 
iPhone 5G    350k  
iPhone 5S 230k 300k  
iPhone 6G    480k  
iPhone 6s   550k  
iPhone 6 Plus    950k 1.000k
iPhone 6s Plus    1,250k  
iPhone 7    900k  
iPhone 7 Plus   1.800k  
Vỏ loại 1 & Vỏ zin 
Loại Vỏ Loại 1 ZIN 
iPhone 6G Gray , Silver  150k  
iPhone 6G Gold 160k  
iPhone 6s   230k
iPhone 6 Plus  220k  
iPhone 6s Plus    280k
iPhone 7    330k
iPhone 7 Plus   400k

Cóc - Cáp  

Loại Lẻ Số lượng 
Cóc iphone zin  50k 45k
Cóc ipad 5W zin  60k 55k
Cóc ipad 10W zin  90k 85k
Cóc ipad 12W zin New 140k 130k
Cáp iphone 6s zin New 90k 85k
Cáp iphone 7 zin  100k 95k
Tai Nghe iphone 6s zin New 130k 120k
Tai Nghe iphone X zin New 350k 330k
 

Pin 

Loại Lẻ Số lượng 
Pin 4g , 4s  90k 85k
Pin 5g , 5s   90k 85k
Pin 6g , 6S EU 130k 125k
Pin 6P , 6SP EU 160k 155k
Pin 7  170k 165k
Pin 7P 190k 185k

Kính 

Loại Siu xanh & vàng  Siu hồng  zin tách lạnh  
5,5s ( không ron )      10k
6g  , 6s 25k 36k  
6p , 6sp 25k 41k  
7g , 8g   46k 7g 150k
7p , 8p   50k  

 

 

 
© Copyright 2016 | All Rights Reserved | Phát triển bởi www.apple888.vn